Baptistengemeente Amsterdam Noord en ANBI

Baptistengemeente Amsterdam Noord is formeel onderdeel van de Baptisten Unie maar wij voeren een eigen meer Maranatha-gerichte koers. Onze gemeente is door de belastingdienst via een groepsbeschikking aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan Baptistengemeente Amsterdam Noord  fiscaal aftrekbaar zijn.

Als u een gift geeft, zowel eenmalig als periodiek, heeft u de mogelijkheid dit af te trekken bij de belastingdienst. Een belangrijke voorwaarde om uw gift te mogen aftrekken is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Om in aanmerking te komen voor een ANBI-beschikking moeten organisaties wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten het kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen zijn. Baptistengemeente Amsterdam Noord valt ook in deze categorie. Ook instellingen die bijdragen aan het algemeen nut komen in aanmerking.

Andere voorwaarden zijn onder andere dat de instellingen geen winstoogmerk hebben, dat de feitelijke werkzaamheden voor meer dan 90% een algemeen belang dienen en dat de instellingen voldoen aan de eisen van de belastingdienst. Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden via anbi.nl of belastingdienst.nl/giften.

 

Naam van de gemeente

Baptistengemeente Amsterdam Noord (statutair genoemd Baptistengemeente Amsterdam - Weerenkapel)

 

Grondslag van de gemeente

De gemeente vindt haar grondslag in de Bijbel, die door goddelijke ingeving geschreven is en aanvaardt dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn.

 

Doel van de gemeente

De gemeente stelt zich ten doel:

a. om overeenkomstig de Grote Opdracht en het Grote Gebod van de Heer te bidden voor en onder leiding van de Heilige Geest te werken aan de bekering van hen die nog niet in Hem geloven tot opbouw van de Gemeente en tot uitbreiding van het Koninkrijk van God;

b. dat allen die de Heer Jezus belijden als hun Heer, door Hem zelf genodigd mogen weten tot deelname aan het Avondmaal;

c. als gemeenschap der heiligen in geloof, hoop, en liefde de Heer Jezus Christus na te volgen, in de verwachting van zijn wederkomst.

 

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de aangesloten Baptistengemeenten, zijn aangewezen als ANBI-instelling.

 

Contactgegevens

Klik hier voor onze contactpagina.

 

Bestuurssamenstelling

De (interim) raad van Baptistengemeente Amsterdam Noord bestaat uit

Voorzitter

 

Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

nader in te vullen

 

Verslag van de activiteiten van de gemeente

Via de link kunt u informatie krijgen over de activiteiten van de gemeente over de afgelopen periode:

nader in te vullen

 

Financiële verantwoording

Via deze link kunt u inzicht krijgen over de financiën van de gemeente.

De jaarrekening en de informatie op deze ANBI pagina van de gemeente worden gecontroleerd door een kascontrolecommissie. Die commissie is samengesteld conform het huishoudelijk reglement van de gemeente en werkt volgens een door de raad vastgesteld controlemodel. Deze kunt u desgewenst opvragen.

 

Uw gift maakt verschil
Baptistengemeente Amsterdam Noord
Bank NL69 RABO 0344 7086 83
Controleer hier onze ANBI-registratie (opent in een nieuw tabblad)

KvK-nr: 76442365

RSIN: 809376143