Gods scheppingsorde

 

Wij als gemeente gaan uit van Gods scheppingsorde (Gen. 1:26 en 2:21-24). De mens is gevallen in zonde, maar dat betekent niet dat Gods orde en instelling ongeldig zijn geworden.

Bij de scheppingsorde denken we o.a aan de plaats van de man en de vrouw en het huwelijk.

 

Man en vrouw

God heeft de mens gemaakt naar Zijn beeld als man en vrouw. Beide zijn uniek en hebben een eigen unieke plaats.

Zo heeft God het ingesteldheid. Wie ingaat tegen Gods instelling en daarmee tegen Gods Woord, zondigt.

In onze zondige en gebroken wereld zijn vele gedachten, gevoelens en meningen over de mens als man en vrouw. Toch is dit niet de Bijbelse norm. Wij willen vol liefde en bewogenheid blijven wijzen op de Here Jezus, bekering en heiliging. Alleen dat is de Bijbelse en ware weg tot volkomen heelheid, vrede en zegen.

Alles wat niet overeenkomstig Gods Woord is, moeten we gevangen nemen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus (2Kor. 10:5).

 

Het huwelijk

Het huwelijk heeft God ingesteld. Het is een verbond tussen een man en een vrouw. Alleen dit verbond is bijbels. Wie hieraan een andere invulling geeft, gaat in tegen Gods heilig Woord. Het huwelijk dat God heeft ingesteld wijst naar een kostbaar geheimenis; het wijst op Christus en de gemeente (Ef. 5:32).

De man is de heerlijkheid van God en de vrouw is de heerlijkheid van de man (1Kor. 11:7).

De man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de gemeente. Zoals de gemeente Christus, het hoofd, onderdanig moet zijn, zo de vrouwen aan hun eigen mannen (Ef. 5:23,24).

Voor meer Bijbelse informatie over huwen of ongehuwd samenwonen