Een stukje geschiedenis van de gemeente: gebouw 'De Brug' in Banne Buiksloot.

Een stukje geschiedenis van de gemeente: een boottochtje in 2012.

De voorgeschiedenis van het ontstaan van de Baptistengemeente in Amsterdam Noord

De eerste Baptistengemeente in Amsterdam is op 13 november 1866 opgericht. In 2016 bestond deze gemeente 150 jaar. Er is geen bijzondere aandacht besteed aan dit jubileum. Het is wel belang het in dit overzicht te noemen. We mogen dankbaar zijn dat deze mijlpaal met Gods hulp tot stand is gekomen.

Een gemeente of vereniging ontstaat echter niet zomaar. Al in 1840 kwamen er in Amsterdam enige mensen bij elkaar die zich afvroegen wat de Bijbelse doop is. In 1847 is er al sprake van een "Baptistische" broederschap.

 

De bijeenkomsten vonden in die eerste jaren bij de mensen thuis plaats. Dit vond met name plaats bij br. Tekelenburg, wonende op de Hoogte Kadijk.

Br. Tekelenburg, was ook de eerste "officieel" beroepen voorganger van de gemeente van gedoopte christenen zoals de Baptistengemeente toen werd genoemd ( 27 augustus 1867 ).

De eerste doopdiensten vonden echter niet in Amsterdam plaats –de gemeente had geen doopvont- maar in de Baptistengemeente te Franeker.

In die eerste jaren kwam men ook niet op zondag bij elkaar maar op doordeweekse avonden. De eerste "reguliere" dienst op zondag was op de eerste zondag van februari 1867.

Doordat de gemeente groeide werd de behoefte om over een goede (kerk)zaal te beschikken ook steeds groter. Maar pogingen om een geschikte ruimte te kunnen huren strandden steeds. Dat was mede de reden om op 25 april 1870 een bouwfonds op te richten.

In 1887 hield de gemeente haar samenkomsten in de woning van br. Reeders –voorganger van de gemeente- aan de Gerard Douwstraat 164 waar ook een tijdelijke gelegenheid was om te dopen.

Op 4 december 1888 verkreeg de Baptistengemeente rechtspersoonlijkheid doordat zij door koning Willem III werd erkend.

In februari 1889 kon de gemeente een vergaderruimte huren aan de –toen- Verlengde van de Helststraat hoek Albert Cuypstraat voor het bedrag van ca. €. 6,36 per maand inclusief vuur en licht. Een lang gekoesterde wens was in vervulling gegaan.

Tot die tijd werd ook gebruik gemaakt van de woning aan de

Frans Halsstraat 83. Evangelisatiebijeenkomsten werden in die tijd gehouden in de Conradstraat. In februari 1980 betrok de gemeente een vergaderruimte aan de Quellijnstraat 23 waar ruimte was voor 100 personen maar geen doopgelegenheid. De doopdiensten werden dan bij br. Reeders thuis gehouden.

 

Op 14 april 1891 besloten de leden van de Evangelisch Vrije Gemeente Amsterdam en de Baptistengemeente Amsterdam om samen verder te gaan als 1 gemeente onder de naam van "Gemeente van Gedoopte Christenen

(Baptisten). Br. F.J. van Meerloo werd haar voorganger. In dat jaar werd ook tot een stichting voor Armenzorg overgegaan.

Op 27 september 1891 werd besloten, dat de gemeente zich zou aansluiten bij de Unie van gedoopte Christenen in Nederland.( Nu Unie van Baptistengemeenten in Nederland. )(Sinds ca. 2 jaar samengegaan met de ABC-gemeenten.)

 

Op 20 januari 1895 ging een lang geuite wens in vervulling:

De Baptistengemeente Amsterdam verkreeg haar "eerste" eigen kerkgebouw. Het was gelegen –hoe toepasselijk- aan de Kerkstraat 204 in Amsterdam. Dat was echter geen reden voor de Baptisten om stil te blijven zitten. Een bekend gezegde bij de Baptisten was: Iedere Baptist een Evangelist. In Amsterdam uitte zich dat onder andere door het Zondagschoolwerk.

Op meerdere plekken in Amsterdam werd zondagschool gehouden en er zijn periodes geweest met meer dan 150 kinderen.

In Amsterdam-Noord had de Baptistengemeente vanaf 7 november 1934 tot 19 oktober 1942 het Kerkschip "Salem". Het op zich unieke Kerkschip was door de strenge winter zwaar beschadigd en moest helaas verkocht worden. Het Kerkgebouw aan de Kerkstraat is in gebruik geweest tot op zondag 4 april 1965. Mede door de nieuwbouw van toen nog de Algemene Bank Nederland aan de Vijzelstraat vonden Bouw & Woningtoezicht van de gemeente Amsterdam het onverantwoord om kerkdiensten te blijven houden in het Kerkgebouw. De Baptistengemeente ontving een sloopbevel van B&W.

 

Inmiddels was de Baptistengemeente Amsterdam –mede door de grote Stadsuitbreidingen in de jaren '50 gesplitst in 2 zelfstandige gemeenten.

Op 1 januari 1959 werd de Baptistengemeente Amsterdam –West / Noord geïnstitueerd. In West werden de samenkomsten onder andere in de aula's van de scholen aan de Ernst Staesstraat en aan de Burg. De Fockstraat gehouden.

In Amsterdam-Noord werden Erediensten gehouden in de –toenmalige- school aan de Floraweg. In augustus 1964 werd aan de Postjesweg in Amsterdam-West de Herdenkingskerk "officieel" in gebruik genomen door de Baptistengemeente Amsterdam West-Noord.

In de "oude" gemeente Amsterdam was de oude kerk inmiddels gesloopt en waren er volop plannen voor een nieuw kerkgebouw. Op 18 december 1965 werd de nieuwe (jeugd)zaal in gebruik genomen. Broeders en zusters uit de gemeente hadden hier aan meegewerkt. In de herfst van 1967 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen.

De gemeente Amsterdam West-Noord was inmiddels dusdanig gegroeid, dat op 16 mei 1965 de Baptistengemeente Amsterdam-Noord als zelfstandige gemeente werd geïnstitueerd. Op 1ste kerstdag 1971 werd de nieuwe kerk, genoemd "De Brug" (alle straten in de omgeving hebben met schepen en scheepvaart te maken ) officieel ingewijd.

Tot eind jaren 1960, begin jaren 1970, maakten de Amsterdamse Uniegemeenten een periode van stabiliteit mee. Daarna liep het bezoekers aantal sterk terug ( redenen o.a. dat jonge gezinnen uit onze gemeenten niet of nauwelijks woonruimte konden vinden. Velen vertrokken bijvoorbeeld naar Lelystad, Emmeloord en andere plaatsen waar huisvesting wel mogelijk was en nieuwe gemeenten werden gesticht ).

Dit teruglopen van het bezoekers aantal was mede de aanleiding, dat de Baptistengemeenten Centrum en Noord in de jaren 2005 – 2006 regelmatig met elkaar hebben overlegd over hoe het verder moest gaan met onze gemeenten. Dat heeft er in geresulteerd, dat de twee gemeenten samen verder gingen als één gemeente in gebouw De Brug. Op 15 oktober 2006 vond de eerste Eredienst van de "nieuwe" gemeente plaats.

 

(gegevens o.a., ontleend aan: 100 jaar Baptistengemeente Amsterdam-Centrum en De Opkomst en vestiging van het Baptisme in Nederland, Dr. G.A. Wumkes Uitgeverij Osinga Sneek 1912 en Notulen van de gemeenten Centrum en Noord )

Recente geschiedenis:

Op termijn moest de gemeente echter het gebouw De Brug gaan verlaten omdat Stadsdeel Amsterdam Noord de locatie voor andere doeleinden wilde gaan gebruiken. Het gebouw De Brug is in gebruik gebleven tot medio 2014. In 2010 had Stadsdeel Amsterdam Noord onze gemeente een andere locatie in het vooruitzicht gesteld en wel de Weerenkapel aan Het Breed 2 in de wijk Buikslotermeer, eveneens in Amsterdam Noord.

 

Sinds eind jaren 1970 tot de begin jaren 2000 was het gebouw in gebruik bij de Hervormde gemeente, nu PKN, deze gemeente is samengegaan met de PKN-gemeente aan het Brede Kerkepad in oud Nieuwendam.

Opdracht voor de bouw van -wat nu de Weerenkapel is- werd gegeven door de RK Salvatorkerk (ca. 400mtr. ten noorden van de Weerenkapel). In 1969 is het in gebruik genomen als “Verrijzeniskapel".

Ook een Surinaamse gemeenschap heeft een tijdje gebruik gemaakt van de kapel. Vele jaren heeft de Weerenkapel ook gediend als Stemlokaal voor allerlei Verkiezingen.

Voordat de Baptisten er in kwamen is het nog ca. 1 jaar in gebruik geweest als Rouwcentrum van de PC. Daarna is het in 2012/13 volledig asbestvrij gemaakt inclusief de grond er omheen.

Eindelijk na circa 8 jaren van onderhandelingen en geduld kon het Stadsdeel Amsterdam-Noord het gebouw geschikt maken voor ons. De geweldige inzet van de Bouwcommissie mag hier niet vergeten worden! Deze gemeenteleden hebben het gebouw zelf verder afgewerkt.

 

Op 24 mei 2014 is de Weerenkapel door de Baptistengemeente Amsterdam Noord in gebruik genomen. Dit is onze huidige locatie.

 

In de tussentijd gebeurde er in de jaren 1970-2020 veel in Amsterdam:

In Zuidoost ontstonden twee grote Ghanese Baptistengemeenten. De Onafhankelijke Baptistengemeente moest haar kerkgebouw aan de Keizersgracht (van de Adventisten) verlaten en verhuisden naar de Aula van de Pascal scholengemeenschap in Osdorp.

 

De Unie Baptistengemeente Amsterdam-West, moest vanwege grote ledenafname de Herdenkingskerk symbolisch (1€) verkopen aan de Unie van Baptistengemeenten.

Behalve de gemeente West hadden ook de Braziliaanse Unie Baptisten, de 7de dag Baptisten en de Gemeente van Christenen hier hun onderdak.

De Unie (die tijdelijk gehuisvest was aan de Postjesweg 175) besloot op de AV van 2015 de Herdenkingskerk (Postjesweg 150-152) grondig te verbouwen en er meerdere bestemmingen aan te geven. De naam veranderde in Baptist House. Hierin werd het landelijke Diensten Centrum van Unie en ABC-gemeente, de Europese Unie en het Seminarium ondergebracht. Ook de Baptistengemeente Amsterdam-West en de Braziliaanse Baptisten houden hier hun Erediensten en overige activiteiten.