DOELSTELLINGEN van de gemeente

 

“Het verlossende evangelie van Jezus Christus verkondigen;

“Ongelovigen oproepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen en zo als deel opgenomen te worden in het lichaam van Christus, Zijn gemeente en God te eren en te verheerlijken in de wereld;

“Het maken van discipelen van de Here Jezus, dat wil zeggen mensen die Hem in daad en woord dagelijks willen volgen en gehoorzamen in de praktijk van het leven: