Let op: Nu is de vertaling van het volledige boek beschikbaar!

(zie onderaan de pagina)

De Pinkster- en Charismatische Bewegingen - hun geschiedenis en hun dwaling

(Boekvertaling over de dwaling in de Pinkster- en Charismatische Bewegingen)

Vele mensen zijn in de loop van de tijd verstrikt geraakt in de dwaling van de Pinkster- en Charismatische Bewegingen. David Cloud, een Amerikaanse zendeling die al vele jaren in Nepal werkt, heeft deze dwaling aan den lijve ondervonden en er vervolgens uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dat verslag staat opgeschreven in zijn oorspronkelijke boek 'The Pentecostal and Charismatic Movements - The History and the Error'. Hopelijk draagt de vertaling van dit Bijbelgetrouwe boek er in het Nederlandse taalgebied aan bij dat de mensen niet verstrikt zullen raken in deze leer en dat degenen die er al wel in verstrikt zijn geraakt deze dwaling gaan doorzien en zo geholpen worden om daaruit bevrijd te worden.

Helemaal onderaan deze pagina kunt u de vertaling van dit boek in het Nederlands downloaden.

 

(Meer informatie over het oorspronkelijke Engelstalige boek kunt u vinden op:

https://www.wayoflife.org/publications/books/pentecostal_charismatic_movement.php)

 

Hieronder een aanbeveling door onze voorganger Henk Geurts over de (vorige, deel-)vertaling van dit boek:

 

The Pentecostal-Charismatic Movements:

The History and the Error

by David Cloud

vertaling Ben Mol

 

Een encyclopedisch boek met heel veel schokkende inhoud.

David Cloud is ervaringsdeskundige en onderzoeker op het gebied van geestelijke stromingen waarbij de Pinkstergemeente in dit boek het hoofdthema is.

Het is een zeer uitgebreid boek samengevat in 174 pagina’s.

Het boek is zeer intrigerend en met grote passie geschreven. Hij waarschuwt sterk voor dwaalleer.

Zelf ken ik de Pinkstergemeenten van binnenuit met de diverse excessen en dwaalleringen, maar in dit boek staan er wel heel veel.

Zodra ik zou beginnen een aspect te beschrijven, wordt mijn aanbeveling dit boek te lezen een lange recensie en dat is niet de bedoeling.

Wie de vertaling van Ben (minus pagina 58-63) doorleest, raad ik aan niet gelijk alles in detail te lezen. Het gaat erom dat je de inhoud globaal begrijpt om later bepaalde personen, groepen, dwalingen nader te bestuderen.

Dat David Cloud zijn geloof behouden heeft, acht ik een wonder. Velen zijn via charismatische groepen en gemeenten van het geloof afgevallen, omdat ze ernstig teleurgesteld raakten of inzagen dat er dingen niet klopten.

Het boek is een gefundeerd bijbels boek en die worden met Bijbelteksten scherp geanalyseerd. Maar er zijn ook de ervaringen van David Cloud en die zijn dus meer persoonlijk getint.

Daarom is het ook goed dit boek met je verstand te lezen, waardoor je niet meegenomen wordt in de ene na de andere gebeurtenis tijdens bijeenkomsten. Verbijsterende wantoestanden vinden soms plaats.

Een tweetal aspecten wil ik noemen die ik sterk vind en zeer kenmerkend voor de charismatische beweging. Het boek staat ook vol met kenmerken en uitingen die je zelf maar moet lezen.

 

1 Een heel belangrijk kenmerk voor deze beweging is dat men niet zoveel interesse heeft in de leer van de Schrift, maar wel voor de ervaringen.

Dit is wel heel karakteristiek. Ervaringen, ingevingen, dromen lijken soms het openbaringsgehalte te hebben die boven de Bijbel uitgaan. Men zal het niet zomaar hardop zeggen, maar in feite komt de autoriteit van de persoonlijke ervaring of ‘profetie’ boven het gezag van de Schrift te staan.

Het is typerend voor de Pinkster-Charismatische beweging dat zij mensen aanmoedigen om open te staan voor nieuwe ervaringen en vooral niet “God in een hokje te stoppen” door alles nauwgezet na te gaan aan de hand van de Schriften.

Er zijn uitzonderingen op geweest maar dit is wel een algemeen kenmerk van de Pinksterbeweging en het is zeker een eigenschap van de charismatische beweging.

Dat is zeer ernstig. Je loopt dan vast en als gemeente ga je je ondergang tegemoet.

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17 HSV).

 

2 Een tweede kenmerk van vrijwel de hele beweging is een grote nadruk op de Heilige Geest en de uitingen en gaven ervan.

Het spreken in tongen, gaven van genezing, profetie, apostelschap en nog veel meer. Maar ook uitingen die van gemeente tot gemeente verschillen: vallen in de geest, springen, trances, dansen, lachen, brullen als dieren, schudden e.d.

Pinksteren is ‘het feest van de Heilige Geest.’

Men realiseert zich blijkbaar niet dat de Geest de derde persoon is van de drieenige God. Hij stelt zich nooit centraal en wordt ook niet aanbeden. En toch lijkt het dat het daar allemaal om gaat.

In het boek kun je daar van alles over lezen. Bizar soms.

Ook de achtergronden ervan en wat de oorzaak is dat het allemaal zo gelopen is. En waarom het zo veel mensen trekt, wereldwijd.

Ik kan u dit boek van harte aanbevelen om te lezen en erover na te denken en u zelf ook een spiegel voor te houden. De Here Jezus waarschuwt ook vaak voor dwaalleringen die in deze eindtijd zullen opkomen. Alle apostelen die Jezus gezien en gesproken hebben laten niet na om hier een belangrijk punt van te maken.

David Cloud laat niet na om ook een gedegen bijbelse fundering neer te zetten. Dat is een heel sterk punt.

Misschien tenslotte nog een lees tip: Lees eerst de inhoudsopgave.

 

Ben hartelijk dank voor de moeite die je gedaan hebt zo goed mogelijk te vertalen. Het zal heel veel werk geweest zijn. Maar fijn dat iedereen het nu kan lezen.

 

Henk Geurts

Voorganger Baptistengemeente Amsterdam Noord

 

Hieronder kunt u dit Nederlandstalige eBook downloaden als pdf-bestand (volledige versie):

De Pinkster Charismatische Beweging Hun Geschiedenis En Hun Dwaling Compleet
PDF – 4,7 MB 580 downloads