Externe gerichtheid:

 

De dienst aan ongelovigen. Het doel van deze activiteiten is, het bereiken van ongelovige mensen. In deze activiteiten staat Christus al eveneens centraal, het gaat immers om de boodschap van het kruis. De activiteiten worden uitgevoerd door gelovigen en zijn gericht op ongelovigen. Het gaat met name om activiteiten als zending, evangelisatie, cursussen, e.d. Hoewel de dienst aan ongelovigen als laatste wordt genoemd, is het een zeer belangrijke opdracht aan de gelovigen om in woord en daad vrucht te dragen voor de Landman en het evangelie te verkondigen.