In de zondagse dienst worden er tijdens de samenkomst 2 collectes gehouden.

 

  • de 1e collecte is voor een bijzonder doel.

 

  • de 2e collecte is voor instandhouding van de gemeente.

 

De bijzondere doelen worden op deze pagina nader uitgelegd.

 

 

Schouder aan schouder

Naast vrouwen en mannen staan die in de prostitutie werken.
Ze helpen hun dromen waar te maken.
Schouder aan schouder, van hart tot hart.
Dat is de missie van Bright Fame!

 

https://www.brightfame.nl


Niemand mag onbereikbaar zijn


MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen.

 

https://www.maf.nl


Werkwijze TWR

 

Uitzendingen TWR blijven dichtbij cultuur van het land

De programma's van TWR worden vrijwel altijd geproduceerd in het land waar ze ook worden uitgezonden, tenzij dit te gevaarlijk is. Dan bevindt de radiostudio zich vaak in een naburig land. In de taal en het gebied waar TWR uitzendt, wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met de kerk, christenen en andere christelijke organisaties die ter plaatse aanwezig zijn. Op deze manier blijven de programma’s dicht bij de mensen en hun cultuur staan.

TWR ondersteunt de kerken bij het volvoeren van de grote zendingsopdracht die Jezus gaf in Mattheus 28:19. TWR richt zich via de radio en andere media vooral op gebieden en culturen waar zendelingen moeilijk kunnen komen, bijvoorbeeld vanwege christenvervolging.

 

https://transworldradio.nl


Middernachtsroep

 

Wie zijn we?

Zendingswerk Middernachtsroep is een wereldwijd, interkerkelijk en evangelisch zendingswerk, dat als doel heeft het Evangelie te verkondigen en de mensen erop te wijzen dat Jezus spoedig terugkomt. De naam Middernachtsroep is afgeleid van Matteüs 25:6: ‘En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, Hem tegemoet!’

 

https://www.middernachtsroep.nl


Open Doors

 

Onze doelstelling

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen we door gebed en:
  • We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
  • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
  • Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.
Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

 


 
© Copyright 2020 Open Doors Nederland IBAN NL08 INGB 0000 007733 Site by: Gopublic